Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în şedinţa din 10 februarie 2016

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

C O M U N I C A T

            În şedinţa din 10 februarie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţate următoarele soluţii:

 

Decizia nr.3  în dosarul nr.4292/1/2015

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secţia a-II-a Penală în dosarul nr.4796/2/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă în aplicarea dispoziţiilor art.427 alin.(1) din Codul de procedură penală raportat la art.426 lit.a) din Codul de procedură penală, persoana fizică ori juridică ce nu a avut calitatea de parte în cursul procesului penal are calitatea procesuală să formuleze contestaţie în anulare întrucât nu a fost citată la judecata în apel, în condiţiile în care drepturile ori interesele sale au fost afectate printr-o măsură dispusă de instanţa de apel prin hotărâre definitivă”.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10 februarie 2016.

 

Decizia nr.4  în dosarul nr.4455/1/2015/HP/P

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secţia penală, cauze minori şi familie în dosarul nr. 2925/110/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă medicul de medicina muncii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui astfel de cabinet individual poate avea calitatea de subiect activ al infracţiunii de luare de mită prin raportare la calitatea de funcţionar potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (2) din Codul penal de la 1969 sau ale noţiunii de funcţionar public în sensul art. 175 alin. (2) din Noul cod penal.”

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 februarie 2016.

 

Decizia nr.5  în dosarul nr.4513/1/2015/HP/P

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 3778/63/2014*, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea  chestiunii de drept ”dacă în cazul infracţiunii de proxenetism săvârşită în modalitatea determinării prostituţiei, lipseşte tipicitatea ca trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care întreţinerea de acte sexuale în scopul obţinerii de foloase a avut loc în mod repetat, dar cu aceeaşi persoană.”

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 10 februarie 2016.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Purtător de cuvânt al

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Judecător Minodora Condoiu