DRĂGOI Ionela Alia – Şef birou administrativ

Declaraţiile de avere și interese ale personalului auxiliar de specialitate și funcționari publici care și-au încetat activitatea