Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în şedinţa din 21 martie 2019

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

C O M U N I C A T

În ședința din 21 martie 2019, Înalta Curte de Casație şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat patru sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr.5  în dosarul nr.41/1/2019

 

I. Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie în dosarul nr.18348/212/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:

1) „Dacă, în interpretarea art.155 alin.1 din Codul penal, cauza de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale constând în îndeplinirea unor acte de procedură în cauză îşi produce efectele numai în cazul oricărui act de procedură care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal”.

2) „Dacă actele de procedură îndeplinite anterior publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, cu respectarea art.155 alin.1 din Codul penal, în forma în vigoare la data efectuării lor, au condus la întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale în cauzele aflate pe rol”.

II. Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori în dosarul nr. 8402/211/2016/a2 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:

1) „Dacă termenul de prescripţie se întrerupe prin actele de procedură comunicate inculpatului sau acesta nu se mai întrerupe, nefiind legiferat în prezent prin ce acte se întrerupe cursul termenului prescripţiei”.

2) „Dacă actele de întrerupere a cursului termenului prescripţiei răspunderii penale îndeplinite sub imperiul Codului penal anterior sau al Noului Cod penal până la data publicării Deciziei C.C.R. nr.297/2018 îşi produc efectele şi ulterior acestei decizii”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 martie 2019.

 

Decizia nr.6  în dosarul nr.144/1/2019

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în dosarul nr.18.436/271/2017, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Dacă acţiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art.336 din Codul penal, presupune în mod necesar punerea în mişcare a vehiculului prin acţionarea sistemelor de autopropulsie.”

Stabileşte că, acţiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art.336 din Codul penal, nu presupune în mod necesar punerea în mişcare a vehiculului prin acţionarea sistemelor de autopropulsie.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 martie 2019.

 

Decizia nr.7  în dosarul nr.225/1/2019

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr.1005/336/2018, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă interpretarea dispoziţiilor art.551 din Legea nr.254/2013 permite, în cadrul contestaţiei la executare formulate în baza art.598 lit.d din Codul de procedură penală, schimbarea încadrării juridice şi a regimului sancţionator avut în vedere la momentul judecării cauzei, ca o consecinţă a recalculării pedepsei „executate sau considerată ca executată”, astfel recalculată, urmare aplicării dispoziţiilor art.551 din Legea nr.254/2013 cu raportare la art.43 alin.(1) şi (5) din Codul penal”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 martie 2019.

 

Decizia nr.8  în dosarul nr.228/1/2019

 

Admite sesizarea Curţii de Apel Suceava – Secţia penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr.65/206/2018, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept „dacă noțiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane prevăzută de art.75 alin.(1) lit.b) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice rap. la art.338 alin.(3) din Codul penal, articol care definește accidentul de circulație ca situație premisă a infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art.338 alin.(1) din Codul penal, are în vedere și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident.”

Stabileşte că rănirea uneia sau mai multor persoane prevăzută de art.75 lit.b) din OUG nr.195/2002, cuprinsă în definiţia accidentului de circulaţie, ca situaţie premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art.338 alin.(1) din Codul penal, nu are în vedere şi autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 21 martie 2019.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Purtător de cuvânt al

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Judecător Minodora Condoiu