Minuta deciziei nr. 32 din 17 mai 2021

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 32                                                   Dosar nr. 593/1/2021

 

Şedinţa din 17 mai 2021

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Dacă, în urma abrogării, prin Ordinul nr. 901/2460/2019, publicat în  Monitorul Oficial nr. 574/12.07.2019, a dispoziţiilor alin. (2) al art. 10 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014, norme ce au fost aprobate prin Ordinul nr. 2073/1623/2014, abrogare ce a avut în vedere sentinţa civilă nr. 313/17.10.2016, pronunţată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a de Contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 620/33/2016, rămasă definitivă prin decizia nr. 2251/2019 dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014, privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, se interpretează în sensul că nu se mai recuperează nici debitele corespunzătoare perioadei ulterioare datei de 01.10.2014 şi pentru care s-au emis decizii de debit în conformitate cu dispoziţiile art. 179 din Legea nr. 263/2010.”

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 mai 2021.