Minuta deciziei nr. 33 din 17 mai 2021

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 

Minuta Deciziei nr. 33                                                    Dosar nr. 372/1/2021

 

Şedinţa din 17 mai 2021

 

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Sibiu – Secția I civilă, în dosarul nr. 2241/306/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 54 alin. (2) din acelaşi cod, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 349 din 19 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2002, stabileşte că acţiunea în tăgăduirea paternităţii introdusă de copilul născut în timpul căsătoriei are caracter imprescriptibil.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17 mai 2021.