Minuta deciziei nr. 41 din 7 iunie 2021

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta Deciziei nr. 41                                                      Dosar nr. 636/1/2021

Şedinţa din 7 iunie 2021

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Harghita – Secţia civilă, în dosarul nr. 4184/258/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificării intervenite prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei, îşi menţine aplicabilitatea, având în vedere art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, interpretat în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 iunie 2020.