Minuta deciziei nr. 43 din 7 iunie 2021

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 43                                                           Dosar nr. 643/1/2021

Şedinţa din 7 iunie 2021

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul București – Secția a V-a civilă în dosarul nr. 34108/299/2013* și, în consecință, stabileşte că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2279 și a art. 2321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit.

Obligatorie potrivit dispozițiilor art. 519 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 iunie 2021.