Minuta deciziei nr. 13 din 28 iunie 2021

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIILE UNITE

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii

 

Minuta deciziei nr. 13                                                     Dosar nr. 1238/1/2021

 

Şedinţa de la 28 iunie 2021

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, cu privire la următoarea problemă de drept:

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 60 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută de art. 58 poate fi cumulată cu aceea reglementată de art. 55 din Legea nr. 263/2010.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.