Minuta deciziei nr. 54 din 28 iunie 2021

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 54                                                         Dosar nr. 1224/1/2021

 

Şedinţa din 28 iunie 2021

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 26769/300/2019 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei probleme de drept:

„în sensul art. 5 alin. 3 coroborate cu dispoziţiile art. 6 alin. 1, art. 7 alin. 4 şi art. 6 alin. 2 din Legea nr. 77/2016 notificările formulate de către debitori, ulterior admiterii definitive a contestaţiei formulate de către creditor împotriva primei notificări de dare în plată, mai produc sau nu efectul suspendării de drept prevăzut de Legea nr. 77/2016?”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 iunie 2021.