Comunicat de presă cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 125/2021; L196/2021)

COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 30.06.2021, ora 12, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu prevederile art.25 lit.c din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În prezenţa unui număr de 84 judecători, cu respectarea cerinţelor de cvorum prevăzute de art. 34 din actul normativ sus-indicat,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 125/2021;  L196/2021).

Sesizarea de neconstituţionalitate priveşte actul normativ în ansamblul său, precum și, în special, anumite prevederi ale acestuia, în raport cu motive de neconstituționalitate extrinsecă și intrinsecă.

Sub aspect extrinsec, sesizarea privește neconstituționalitatea actului normativ în întregime, prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 61 alin. (2) şi ale art. 75, referitoare la principiul bicameralismului, întrucât forma adoptată de camera decizională (Senatul României) modifică substanțial obiectul de reglementare, configurația și conținutul legii adoptate de prima cameră sesizată (Camera Deputaților).

Sub aspect intrinsec, sesizarea privește neconstituționalitatea  dispoziţiilor articolului II pct. 1 şi 2 [art. 791 alin. (3) şi art. 87 alin. (2) din Legea nr. 304/2004] în raport cu prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5), sub aspectul exigenţelor privind calitatea legii;  neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului II pct. 1 şi 2 [art. 791 alin. (3) şi art. 87 alin. (2) din Legea nr. 304/2004] în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, referitoare la principiul egalităţii în drepturi; neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului II pct. 1 şi 2 [art. 791 alin. (3) şi art. 87 alin. (2) din Legea nr. 304/2004] în raport cu prevederile art. 131 alin. (1) din Constituţie referitoare la rolul Ministerului Public în apărarea ordinii de drept.

În exercitarea atribuției sale constituționale și legale privind sesizarea jurisdicției constituționale pentru controlul constituționalității legilor înainte de promulgare, Înalta Curte de Casație și Justiție rămâne consecventă necesității exercitării acestei prerogative exclusiv pentru considerente legate de asigurarea supremației Constituției și a legii,  precum și a calității legii, ca mecanisme fundamentale ale statului de drept, dreptul de a aprecia asupra tuturor aspectelor de oportunitate legislativă aparținând exclusiv Legiuitorului și nefiind pus în discuție.

 

Preşedintele

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Judecător Corina-Alina Corbu