Minuta deciziei nr. 4 din 14 ianuarie 2019

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 4                                                      Dosar nr. 2764/1/2018

Şedinţa din 14 ianuarie 2019

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile formulată de Tribunalul Arad – Secţia I Civilă, în dosarul nr. 13325/55/2016, cu privire la următoarea chestiune de drept: „Cum se determină rezerva succesorală, cotitatea disponibilă specială şi cota succesorală a soţului supravieţuitor instituit legatar universal, în condiţiile în care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi ai defunctului decât cei comuni, prin raportare la prevederile art. 972, art. 1055, art. 1074, art. 1086, art. 1087, art. 1088, art. 1089 şi art. 1090 din noul Cod civil?”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 ianuarie 2019.