Decizia nr. 63 din 27 septembrie 2021 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă în sensul de a se stabili dacă hotărârile pronunțate în primă instanță în perioada în care era în vigoare O.U.G. nr. 23/2020 sunt supuse căii de atac a apelului prevăzute de respectiva ordonanță sau căii de atac a recursului prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 în forma anterioară modificării aduse prin O.U.G. nr. 23/2020