Minuta deciziei nr. 61 din 27 septembrie 2021

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 61                                                        Dosar nr. 1794/1/2021

Şedinţa din 27 septembrie 2021

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 1046/87/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„În interpretarea dispoziţiilor art. 7 din Anexa I Capitolul I lit. B şi art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a se stabili dacă majorarea prevăzută de lege se aplică la salariul de bază în plată, începând cu data de 01.07.2017”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 septembrie 2021.