Minuta încheierii civile din 27 septembrie 2021

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii

Minuta încheierii civile                                   Dosar nr. 1133/1/2021

 

Ședința de la 27 septembrie 2021

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

 

În temeiul art. 442 din Codul de procedură civilă, se îndreaptă erorile materiale strecurate în considerentele, în minuta și în dispozitivul Deciziei nr. 12 din 28 iunie 2021, pronunţată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii în dosarul nr.1133/1/2021, în sensul că, la paragrafele 11 și 89 din considerente, în minuta și în dispozitivul deciziei, în loc de „art.66 din Legea nr. 24/2000”, se menționează „art.68 din Legea nr. 24/2000”.

Dată în camera de consiliu, astăzi, 27 septembrie 2021.