Minuta deciziei nr. 65 din 29 septembrie 2021

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 65                                        Dosar nr.1607/1/2021

Şedinţa din data de 29 septembrie 2021

ÎN NUMELE LEGII

 D E C I D E:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 1629/2/2021, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Art.426 alin.(1) lit. d) din Codul de procedură penală, trebuie interpretat în sensul că instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii, raportat la calea de atac cu care a fost sesizată sau/şi raportat la soluţia pronunţată prin decizia penală”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 septembrie 2021