Minuta deciziei nr. 67 din 29 septembrie 2021

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 67                                         Dosar nr.1795/1/2021

Şedinţa din data de 29 septembrie 2021

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi Familie, în dosarul nr. 473/321/2020, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Instanţa de apel investită cu apelul declarat de procuror exclusiv pentru motive de nelegalitate a sentinţei pronunţate în prima instanţă, dintre care unul/unele sunt în favoarea inculpatului, altul/altele sunt în defavoarea aceluiaşi inculpat, aceste din urma motive vizând alte chestiuni decât pedeapsa aplicată de prima instanţă, poate să examineze în privinţa acestui inculpat sentinţa apelata şi sub aspectul temeiniciei pedepsei aplicate, ce ar avea drept consecinţă majorarea cuantumului acesteia sau înlăturarea dispoziţiilor privind suspendarea sub supraveghere a executării acestei pedepse dispuse prin sentinţa apelata, fără a încălca prevederile art. 418 alin. (2) din Codul de procedură penală”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 septembrie 2021