Minuta deciziei nr. 77 din 15 noiembrie 2021

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 77                                                    Dosar nr. 2333/1/2021

Şedinţa din 15 noiembrie 2021

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov – Secţia civilă, în dosarul nr. 2321/62/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:

<<În interpretarea dispoziţiilor art. 119 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 76/2002, raportat la art. XI şi XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, să se stabilească dacă raportul juridic, având ca obiect obţinerea fondurilor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute de art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 de către angajator, intră în categoria unui conflict de drepturi privind stabilirea şi plata indemnizaţiilor de şomaj, astfel încât competenţa materială procesuală să aparţină completelor specializate în materia drepturilor de asigurări sociale şi litigiilor de muncă, potrivit dispoziţiilor art. 153 lit. l) din Legea nr. 263/2010, respectiv art. 269 din Codul muncii;

În interpretarea dispozițiilor art. XI şi XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, să se stabilească dacă, în noţiunea de „angajator”, pot fi incluse şi instituţiile, după caz, serviciile publice finanțate parţial sau integral de la bugetul public sau local>>.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 noiembrie 2021.