Decizia nr. 84 din 13 decembrie 2021

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 84                                                               Dosar nr. 2482/1/2021

Şedinţa de la 13 decembrie 2021

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.698/97/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1522 alin. (2), (3) și (7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, a dispoziţiilor art. 1522 alin. (13) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 64 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:

1. Regimul fiscal special reglementat pentru operaţiuni second hand de art. 1522 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi persoanelor fizice care nu au îndeplinit obligaţia prevăzută de art.6 alin. (1) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale şi care au efectuat activitate economică de revânzare autoturisme second hand, atunci când înscrierea ca plătitor de TVA s-a efectuat din oficiu de organul fiscal, dacă se dovedeşte îndeplinirea de către persoana impozabilă a condițiilor de fond prevăzute de art. 1522 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Aplicarea regimului special prevăzut de art. 1522 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal care a dispus înscrierea din oficiu a persoanei ca plătitoare de TVA nu este condiţionată de îndeplinirea condițiilor de formă stabilite prin art. 1522 alin. (13) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, și pct. 64 alin (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se dovedeşte îndeplinirea de către persoana impozabilă a condițiilor de fond prevăzute de art. 1522 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 13 decembrie 2021.