Decizia nr. 84 din 13 decembrie 2021 referitoare la aplicarea regimului special prevăzut de art. 1522 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, persoanelor fizice care nu au îndeplinit obligaţia prevăzută de art.6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale şi care au efectuat activitate economică de revânzare autoturisme second hand, atunci când înscrierea ca plătitor de TVA s-a efectuat din oficiu de organul fiscal