Declarația rețelelor judiciare europene din 20 decembrie 2021 privind independenţa judiciară

DECLARAȚIA

Rețelei Președinților Curților Supreme de Justiție din Uniunea Europeană, a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare,
a Asociației Europene a Judecătorilor și a Asociației Consiliilor de Stat și a jurisdicțiilor administrative supreme

 

Încălcarea brutală a drepturilor omului, precum şi distrugerea continuă a structurilor judiciare şi eliminarea oricărei abordări independente a justiţiei, cu o neglijare specială a drepturilor femeilor judecătoare din Afganistan, ne oferă, încă o dată, motive să dăm dovadă de solidaritate cu cei vizați și să solicităm autorităților europene să ofere cel mai mare sprijin posibil.

Colapsul în curs al sistemul judiciar din Afganistan este o reamintire a faptului că independența sistemului judiciar este indispensabilă pentru respectarea statului de drept, care este o piatră de temelie a unificării și integrării europene și este consacrată în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Independența sistemului judiciar este o garanție a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale într-o societate democratică. Independența sistemului judiciar înseamnă, în esență, libertatea față de constrângerile exercitate, atât față de amenințările fizice sau psihologice, cât și față de suprimarea ilegală de către guverne a opiniilor critice din cadrul sistemului judiciar.

Pentru a asigura și a consolida încrederea publicului în sistemele de justiție ale statelor, autoritățile judiciare din Europa și din întreaga lume trebuie să se reunească în solidaritate, să consolideze încrederea reciprocă și să protejeze independența sistemului judiciar. Judecătorii și procurorii din Europa și din întreaga lume trebuie să fie în măsură să administreze justiția indiferent de sex, religie sau convingeri politice sau rasă.

PDF icon Statement