Decizia nr. 6 din 31 ianuarie 2022 cu privire la includerea valorii de referinţă sectoriale stabilite în favoarea personalului auxiliar de specialitate în temeiul art. 11 din Legea nr. 50/1996 până la data intrării în vigoare a O.G. nr. 8/2007 în baza de calcul al drepturilor salariale cuvenite şi acordate după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, raportat şi la Decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii nr. 7 din 11 februarie 2019

Minuta deciziei nr. 6 din 31 ianuarie 2022 Decizia nr. 6 din 31 ianuarie 2022

Decizia nr. 5 din 31 ianuarie 2022 cu privire la momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească pronunțată într-un litigiu guvernat de prevederile Codului de procedură civilă din 1865, pusă în executare în perioada de aplicare a Codului de procedură civilă din 2013, precum şi cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 706 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă din 2013

Minuta deciziei nr. 5 din 31 ianuarie 2022 Decizia nr. 5 din 31 ianuarie 2022

Minuta deciziei nr. 5 din 31 ianuarie 2022

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 5                                                      Dosar nr. 2721/1/2021 Şedinţa din 31 ianuarie 2022 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibile, sesizările conexe formulate de Tribunalul… Read moreMinuta deciziei nr. 5 din 31 ianuarie 2022