Decizia nr. 5 din 31 ianuarie 2022 cu privire la momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească pronunțată într-un litigiu guvernat de prevederile Codului de procedură civilă din 1865, pusă în executare în perioada de aplicare a Codului de procedură civilă din 2013, precum şi cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 706 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă din 2013