Minuta deciziei nr. 1 din 31 ianuarie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii

Minuta deciziei nr. 1                                                   Dosar nr. 2905/1/2021

Şedinţa din 31 ianuarie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava și, în consecință, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă, sintagma „după verificarea (…) respectării condițiilor” vizează verificarea condițiilor formale ale hotărârii arbitrale, iar nu a celor de fond.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 31 ianuarie 2022.