Minuta deciziei nr. 5 din 31 ianuarie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 5                                                      Dosar nr. 2721/1/2021

Şedinţa din 31 ianuarie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibile, sesizările conexe formulate de Tribunalul Timiş – Secţia I civilă în dosarele nr. 1136/252/2021 şi nr. 8988/325/2021 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

<<Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească pronunțată într-un litigiu guvernat de prevederile Codului de procedură civilă din 1865, pusă în executare în perioada de aplicare a Codului de procedură civilă din 2013, este data pronunțării hotărârii de primă instanță,  definitive și executorii conform art. 377 alin. (1) pct. 1 și art. 376 alin. (1) din vechiul Cod de procedură civilă sau data rămânerii irevocabile a acelei hotărâri, respectiv data pronunțării deciziei de respingere a recursului declarat împotriva ei?

Teza a doua a art. 706 alin. (2) din Codul de procedură civilă din 2013, potrivit căreia „În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive”, se aplică doar hotărârilor pronunțate în temeiul noului Cod de procedură civilă sau și celor pronunțate în temeiul Codului de procedură civilă din 1865? >>.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 31 ianuarie 2022.