Informare privind schimbarea termenului de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului

Informare privind schimbarea termenului de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului

„În conformitate cu prevederile Protocolului nr. 15 la Convenție, termenul pentru a sesiza Curtea cu o plângere este redus la 4 luni, în loc de 6 luni, de la data ultimei decizii interne definitive. Acest nou termen de 4 luni intră în vigoare la data de 1 februarie 2022 și se aplică numai în cazul plângerilor în care pronunțarea deciziei interne definitive susmenționate a avut loc după data de 1 februarie 2022. Această modificare a termenului de introducere a cererii a fost adoptată de cele 47 state membre ale Consiliului Europei.”

Pentru detalii suplimentare, vă punem la dispoziţie următoarele link-uri relevante:

https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rum