Decizia nr. 12 din 23 februarie 2022 privind dispoziţiile art. 156 din Codul penal în raport de emiterea Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și a Decretului Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României