Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 7 martie 2022

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 C O M U N I C A T

În ședința din 7 martie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat trei recursuri în interesul legii, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr.6 în dosarul nr.3123/1/2021

Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare şi a dispoziţiilor art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă, stabileşte că:

Onorariile maximale ale executorului judecătoresc, astfel cum sunt stabilite de art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 şi de Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006, nu includ şi taxa pe valoarea adăugată  prevăzută de art. 265 din Codul fiscal, (fostul art. 125 din Codul fiscal din 2003), aferentă serviciilor prestate de acesta în cadrul procedurii de executare silită.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 martie 2022.

Decizia nr.7 în dosarul nr.40/1/2022

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4886 alin. (l) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 din acelaşi cod şi art. 154 din Codul penal, în cauzele având ca obiect contestaţii privind durata procesului în cazul faptelor ai căror autori nu au fost identificaţi (sau identificabili), deşi organele de urmărire penală au depus diligenţele necesare în acest scop, se stabilesc termene în vederea finalizării urmăririi penale (ce implică şi identificarea făptuitorilor) şi respectiv în care o nouă contestaţie nu poate fi formulată.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 7 martie 2022.

Decizia nr.8 în dosarul nr.59/1/2022

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava și, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private nu este încadrat ope legis în condiţii speciale de muncă, prin raportare la art. 1 – 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1025/2003, iar dispoziţiile art. 1 şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 şi art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 nu îi sunt aplicabile.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 martie 2022.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice