Minuta deciziei nr. 8 din 7 martie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii

Minuta deciziei nr.  8                                                      Dosar nr. 59/1/2022

Şedinţa din 7 martie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava și, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private nu este încadrat ope legis în condiţii speciale de muncă, prin raportare la art. 1 – 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1025/2003, iar dispoziţiile art. 1 şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 şi art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 nu îi sunt aplicabile.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 martie 2022.