Minuta deciziei nr. 9 din 21 martie 2022

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii

Minuta deciziei nr. 9                                    Dosar nr. 3038/1/2021

Şedinţa de la 21 martie 2022

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul în interesul legii formulat procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi stabileşte că:

Organul judiciar competent să soluţioneze plângerea persoanei nemulţumite în ipoteza în care procurorul ierarhic superior celui care a emis soluţia de clasare a admis-o, a infirmat soluţia procurorului de caz şi a dat o nouă soluţie de clasare, pentru alte motive decât cele invocate de petent, în raport de dispoziţiile art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală este judecătorul de cameră preliminară.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 martie 2022.