Examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ