Decizia nr. 26 din 9 mai 2022 referitor la interpretarea efectelor Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 189 din 18 martie 2021, în sensul de a stabili dacă declararea neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, modificate prin Legea nr. 219/2020, are ca efect repunerea în vigoare a normei juridice în forma sa anterioară modificării declarate neconstituţionale precum şi cu privire la aplicarea art. 1 alin. (2) şi art. 16 din Legea nr. 165/2013 prin raportare la dispoziţiile art. 5 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

Minuta deciziei nr. 26 din 9 mai 2022 Decizia nr. 26 din 9 mai 2022