Minuta deciziei nr. 27 din 9 mai 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 

Minuta Deciziei nr. 27                                                    Dosar nr. 353/1/2022

 

Şedinţa din 9 mai 2022

 

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Maramureş – Secţia I civilă, în dosarul nr. 651/319/2018, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 51-53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prisma considerentelor Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 44 din 31 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 28 martie 2017 şi nr. 139 din 27 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 23 iulie 2018, respectiv dacă este admisibilă cererea de chemare în judecată prin care se solicită instanţei  să dispună reconstituirea dreptului de proprietate în situaţia în care nu a fost finalizată procedura administrativă şi în lipsa unei hotărâri a comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 9 mai 2022.