Minuta deciziei nr. 30 din 25 mai 2022

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.30                                               Dosar nr. 664/1/2022

Şedinţa din data de 25 mai 2022

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Cluj, Secţia penală prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă, în înţelesul art. 89 alin. (1) din Codul penal, este posibilă anularea amânării aplicării pedepsei, în ipoteza în care, pentru infracţiunea descoperită pe parcursul termenului de supraveghere, s-a pronunţat o soluţie de amânare a aplicării pedepsei”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25 mai 2022.