Decizia nr. 37 din 8 iunie 2022 prin care se stabilește că „Persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Codul penal de la 1968” iar ”Persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic nu are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a şi ale art. 175 alin. (2) din actualul Cod penal”