Minuta deciziei nr. 37 din 8 iunie 2022

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

 

Minuta deciziei nr. 37                                                      Dosar nr. 584/1/2022

Şedinţa din data de 8 iunie 2022

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov, Secția penală prin încheierea de şedinţă din 11 martie 2022, pronunțată în dosarul nr. 6067/62/2016, şi stabileşte că:

 „Persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Codul penal de la 1968.

Persoana care deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic nu are calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a şi ale art. 175 alin. (2) din Codul penal.”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8 iunie 2022.