Minuta deciziei nr. 39 din 9 iunie 2022

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

 

Minuta deciziei nr. 39                                                      Dosar nr. 854/1/2022

Şedinţa din data de 9 iunie 2022

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş, Secția penală şi pentru cauze cu minori şi de familie prin care solicită dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„În situaţia în care un minor, căruia i s-a aplicat anterior o măsură educativă privativă de libertate, fiind judecat în baza procedurii recunoaşterii învinuirii, este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, tot conform procedurii simplificate, determinarea limitelor în care se prelungeşte măsura educativă privativă de libertate se face prin raportare la prevederile art. 396 alin. (10) teza finală din Codul de procedură penală sau la prevederile art. 125 alin. (2) din Codul penal”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 9 iunie 2022.