Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 27 iunie 2022

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

C O M U N I C A T

 

În şedinţa din 27 iunie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat patru sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

 Decizia nr.40  în dosarul nr.851/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 5475/99/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

În interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 306 alin. (2) și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, sancţiunea înlăturării din probatoriu a înscrisului defăimat ca fals, ce intervine ca urmare a neprezentării părţii care l-a depus la dosar la termenul fixat în scopul verificării înscrisului, se întemeiază pe o prezumţie legală care nu poate fi răsturnată în apel prin dovada contrară sau pe o prezumţie ce poate fi răsturnată în apel, faţă de caracterul devolutiv al căii de atac, în lumina Deciziei nr. 9 din 30 martie 2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 25 iunie 2020 și prin aplicarea dispoziţiilor art. 479 alin. (2) din Codul de procedură civilă, referitoare la refacerea sau completarea probatoriilor administrate în primă instanţă?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27 iunie 2022.

Decizia nr.41  în dosarul nr.795/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Buzău – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 14029/200/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Dacă valoarea obiectului unui contract de mandat remunerat este reprezentată de valoarea creanţei în vederea recuperării căreia s-a încheiat contractul de mandat sau de valoarea remuneraţiei mandatarului.”

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27 iunie 2022.

 Decizia nr.42  în dosarul nr.815/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Prahova – Secţia I civilă, în dosarul nr. 2542/331/2020*, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) raportat la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă:

„1. Efectul suspensiv prevăzut de dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 operează de drept în cazul văditei neîndepliniri a condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi/sau a condiţiilor de formă ale notificării de dare în plată, prevăzute de dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016?;

2. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi/sau a condiţiilor de formă ale notificării de dare în plată, prevăzute de dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 poate fi constatată de către executorul judecătoresc în procedura de executare silită, în virtutea rolului său activ?;

3. Instanţa de executare, învestită cu o contestaţie la executare prin care se critică neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi/sau a condiţiilor de formă ale notificării de dare în plată, prevăzute de dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 poate analiza în cadrul acestei proceduri condiţiile de admisibilitate menţionate în precedent?”.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27 iunie 2022.

Decizia nr.43  în dosarul nr.888/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, în dosarul nr. 26110/299/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„În aplicarea Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 21 ianuarie 2016, pronunţată în Cauzele conexate C-359/14 „ERGO Insurance” SE împotriva „If P&C Insurance” AS şi C-475/14 „Gjensidige Baltic” AAS împotriva „PZU Lietuva” UAB DK, analiza legii române pentru a stabili dacă şi în ce măsură asigurătorul RCA al unui vehicul de tractare se poate subroga împotriva asigurătorului RCA al semiremorcii trebuie limitată la normele de drept comun, stabilite în art. 2.210 din Codul civil sau trebuie avute în vedere şi normele speciale în materie de RCA emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind dreptul de regres.”

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27 iunie 2022.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice