Minuta deciziei nr. 40 din 27 iunie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 40                                       Dosar nr. 851/1/2022

Ședința din 27 iunie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 5475/99/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

În interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 306 alin. (2) și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, sancţiunea înlăturării din probatoriu a înscrisului defăimat ca fals, ce intervine ca urmare a neprezentării părţii care l-a depus la dosar la termenul fixat în scopul verificării înscrisului, se întemeiază pe o prezumţie legală care nu poate fi răsturnată în apel prin dovada contrară sau pe o prezumţie ce poate fi răsturnată în apel, faţă de caracterul devolutiv al căii de atac, în lumina Deciziei nr. 9 din 30 martie 2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 25 iunie 2020 și prin aplicarea dispoziţiilor art. 479 alin. (2) din Codul de procedură civilă, referitoare la refacerea sau completarea probatoriilor administrate în primă instanţă?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27 iunie 2022.