Dosare sesizări prealabile în materia penală, anul 2022

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată
Anul 2022
Ultima actualizare – 7 iulie 2022
Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
1 88/1/2022 14.01.2022 10972/320/2021 Tribunalul Mureş penal liberarea condiţionată (art.587 NCPP) art. 5 alin.(3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală Dacă în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 alin.(3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, prin noţiunea de ”cauze, propuneri, contestaţii, plângeri sau alte cereri în care cercetarea penală a fost efectuată de Direcţia Naţională Anticorupţie” se înţelege şi soluţionarea cererilor de liberare condiţionată din executarea unei pedepse aplicate pentru astfel de infracţiuni. 31.03.2022 21.03.2022    Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
2 196/1/2022 31.01.2022 760/110/2021/a1 Curtea de Apel Bacău penal măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară art. 148 alin. (10) Cod procedură penală raportat la art. 148 alin. (3) Cod procedură penală Dacă există deja un mandat de supraveghere tehnică care are ca obiect supravegherea video, audio sau prin fotografiere, procurorul este obligat să sesizeze judecătorul de drepturi şi libertăţi potrivit art. 148 alin. (10) Cod procedură penală raportat la art. 148 alin. (3) Cod procedură penală, atunci când apreciază că este necesar ca, colaboratorul să poată folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video. 13.04.2022 23.03.2022 07.04.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
3 240/1/2022 04.02.2022 7717/180/2021 Tribunalul Bacău penal revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei (art.583 NCPP) art. 469, alin. (5) şi alin. (7) C.proc.pen În interpretarea şi aplicarea art. 469, alin. (5) şi alin. (7) C.proc.pen. prin admiterea căii de atac exercitate împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de redeschidere a procesului penal, desfiinţarea acestei încheieri are ca efect redobândirea autorităţii de lucru judecat şi caracterul executoriu al hotărârii în raport de care s-a cerut redeschiderea procesului penal? În caz afirmativ, este necesară emiterea unor noi forme de executare? 04.05.2022 13.04.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
4 241/1/2022 04.02.2022 4091/229/2018 Curtea de Apel Bucureşti penal ucidere din culpă (art.192 NCP) art. 338 alin. (2) C.pen.; art. 77 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 Dacă în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 338 alin. (2) C.pen., fapta oricărei persoane de a modifica starea locului are în vedere şi schimbarea poziţiei vehiculului implicat într-un accident de circulaţie, sintagmă prevăzută distinct de art. 77 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002? 04.05.2022 13.04.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
5 470/1/2022 03.03.2022 13117/197/2019/a1 Tribunalul Braşov penal măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară art. 345 alin. (3) Cod procedură penală Interpretarea art. 345 alin. (3) Cod procedură penală, respectiv: care este natura juridică a termenului de 5 zile în cadrul căruia procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare, care este felul actului procesual prin care se realizează remedierea, dacă actul trebuie verificat pentru legalitate şi temeinicie de către procurorul ierarhic superior şi care este termenul limită până la care ar putea interveni această verificare. 04.05.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
6 584/1/2022 16.03.2022 6067/62/2016 Curtea de Apel Braşov penal infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) art.147 alin. (1) Cod penal de la 1968; art. 175 alin. (1) lit. b) teza a-II-a Cod penal actual; art. 175 alin. (2) Cod penal actual Dacă persoana ce deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art.147 alin. (1) Cod penal de la 1968, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a-II-a Cod penal actual sau ale art. 175 alin. (2) Cod penal actual. 25.05.2022

Amânat la 08.06.2022

05.05.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
7 661/1/2022 25.03.2022 842/109/2020 Curtea de Apel Piteşti penal infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. (1) lit. a din Legea 241/2005; art. 219 alin. (I) lit. b din OG 92/2003 combinat cu art. 219 alin. (3) din OG 92/2003 Daca nedeclararea la organul fiscal competent (ANAF, DGFP), a veniturilor obţinute din vânzarea de autoturisme second-hand si evidenţiate în acte contabile primare în condiţiile declarării acestora la Direcţia de Taxa si Impozite Locale, se circumscrie laturii obiective a infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. a din Legea 241/2005, (ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile) sau se întrunesc elementele de tipicitate ale contravenţiei prev. de art. 219 alin. (I) lit. b din OG 92/2003 combinat cu art. 219 alin. (3) din OG 92/2003, (neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume). 06.06.2022 23.05.2022 03.06.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
8 664/1/2022 25.03.2022 16499/211/2021 Tribunalul Cluj penal revocarea/ anularea amânării aplicării pedepsei (art.582 NCPP) art. 89 alin. (1) C.pen. Dacă în înţelesul art. 89 alin. (1) C.pen. este posibilă anularea amânării aplicării pedepsei în ipoteza în care pentru infracţiunea descoperită pe parcursul termenului de supraveghere s-a pronunţat o soluţie de amânare a aplicării pedepsei. 25.05.2022 04.05.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
9 675/1/2022 28.03.2022 1497/215/2018 Curtea de Apel Craiova penal delapidarea (art.295 NCP) art. 295 alin.(1) raportat la art. 308 Cod penal; art. 308 Cod penal Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 295 alin.(1) raportat la art. 308 Cod penal, în sensul de a se stabili dacă administratorul în fapt al unei asociaţii de proprietari sau locatari poate fi subiect activ al infracţiunii de delapidare şi respectiv de a stabili dacă o persoană care desfăşoară servicii pentru asociaţia de proprietari sau locatari, în baza unui contract de prestări servicii, poate fi considerată o persoană care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în cadrul asociaţiei, în sensul dispoziţiilor art. 308 Cod penal. 25.05.2022 04.05.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
10 782/1/2022 08.04.2022 4184/107/2017/a9.1 Curtea de Apel Alba Iulia penal Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) art. 250 ind.2 din Codul de procedură penală Interpretarea art. 250 ind.2 din Codul de procedură penală, respectiv: care este natura juridică a termenului de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv 1 an în cursul judecăţii, în cadrul căruia este necesară verificarea periodică a subzistenţei temeiurilor care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii. 09.06.2022 19.05.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
11 854/1/2022 18.04.2022 15551/320/2019 Curtea de Apel Târgu Mureş penal tâlhărie calificată (art.234 NCP) art. 396 alin. (10) teza finală Cod de procedură penală; art. 125 alin. (2) Cod penal În situaţia în care un minor, căruia i s-a aplicat anterior o măsură educativă privativă de libertate, fiind judecat în baza procedurii recunoaşterii învinuirii, este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, tot conform procedurii simplificate, determinarea limitelor în care se prelungeşte măsura educativă privativă de libertate se face prin raportare la prevederile art. 396 alin. (10) teza finală Cod de procedură penală sau la prevederile art. 125 alin. (2) Cod penal? 09.06.2022 19.05.2022 Minuta deciziei

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
12 1002/1/2022 09.05.2022 13753/233/2021 Tribunalul Galaţi penal contestaţia la executare (art.598 NCPP) Legea nr. 169/2017;

Decizia Curții Constituționale nr. 242 din 8 aprilie 2021 a Curții Constituționale;

art. 40 raportat la art. 38 din Codul penal

Dacă zilele considerate ca fiind executate în baza Legii nr. 169/2017 avute în vedere la îndeplinirea fracției de pedeapsă pentru acordarea liberării condiționate și menționate ca fiind câștigate în cuprinsul hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat cererea sau propunerea de liberare condiționată, rămân câștigate chiar și după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 242 din 8 aprilie 2021 a Curții Constituționale publicate în Monitorul Oficial al României nr. 677 din 8 iulie 2021 și se deduc din pedeapsa rezultată ca urmare a contopirii potrivit regulilor reglementate de art. 40 raportat la art. 38 din Codul penal. 28.09.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
13 1004/1/2022 09.05.2022 2221/102/2018/a1.20* Curtea de Apel Târgu Mureş penal contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP) art. 249 alin. (5) Cod procedură penală; art. 10 din Legea nr. 241/2005, modificată şi completată de Legea nr. 55/2021 Dacă termenul „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) Cod procedură penală vizând instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului în materia infracţiunii prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005, modificată şi completată de Legea nr. 55/2021, cuprinde doar prejudiciul efectiv calculat, respectiv baza de calcul, sau cuprinde şi accesoriile (dobânzi şi penalităţi)? 19.09.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
14 1219/1/2022 06.06.2022 387/181/2020 Curtea de Apel Craiova penal conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) art. 78 alin. (2) din OUG nr.195/2002 rep.; art. 336 Cod penal Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din OUG nr.195/2002 rep., în sensul de a se stabili dacă sunt întrunite elementele de tipicitate ale infracţiunii prev. de art. 336 Cod penal, sub aspectul îndeplinirii condiţiei vizând existenţa unei îmbibaţii alcoolice de peste 0.80g/l alcool pur în sânge. 28.09.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
15 1242/1/2022 07.06.2022 29758/3/2021 Curtea de Apel Bucureşti penal efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP) art. 360 alin. (1) C.pen.; 250 alin. (1) C.pen. Folosirea fără drept al unui card bancar, în modalitatea contactless, la un terminal POS, pentru achitarea unor produse, întruneşte elementele constitutive a două infracţiuni, respectiv, acces la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. (1) C.pen. şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. (1) C.pen. (în formă tentată sau consumată, în funcţie efectuarea propriu-zisă a tranzacţiei) sau doar elementele constitutive ale infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. (1) C.pen. (în formă tentată sau consumată, în funcţie efectuarea efectivă a tranzacţiei)? 28.09.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
16 1266/1/2022 10.06.2022 2209/2/2022 Curtea de Apel Bucureşti penal verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) art. 250 ind.2 C.proc.pen. 1.În raport cu dispoziţiile art. 250 ind.2 C.proc.pen. care este durata termenului maxim în cursul căruia judecătorul de cameră preliminară verifică dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii? 2.În raport cu dispoziţiile art. 250 ind.2 C.proc.pen. care este natura termenului maxim în cursul căruia judecătorul de cameră preliminară verifică dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii? 19.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
17 1341/1/2022 20.06.2022 2498/299/2021 Curtea de Apel Bucureşti penal delapidarea (art.295 NCP) art. 155 alin. (1) C. pen. 1.Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului „tempus regit actum”. 2. Dacă art. 155 alin. (1) C. pen., în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă. 25.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
18 1344/1/2022 20.06.2022 8342/299/2019 Curtea de Apel Bucureşti penal vătămarea corporală din culpă (art.196 NCP) art. 155 alin. (1) C. pen. 1.Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului „tempus regit actum”. 2. Dacă art. 155 alin. (1) C. pen., în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă. conexat la dosarul nr. 1341/1/2022 cu termen de judecată la 25.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
19 1346/1/2022 20.06.2022 12688/300/2020 Curtea de Apel Bucureşti penal furtul (art.228 NCP) art. 155 alin. (1) C. pen. 1.Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului „tempus regit actum”. 2. Dacă art. 155 alin. (1) C. pen., în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă. conexat la dosarul nr. 1341/1/2022 cu termen de judecată la 25.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
20 1348/1/2022 20.06.2022 17245/300/2021 Curtea de Apel Bucureşti penal delapidarea (art.295 NCP) art. 155 alin. (1) C. pen. 1.Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului „tempus regit actum”. 2. Dacă art. 155 alin. (1) C. pen., în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă. conexat la dosarul nr. 1341/1/2022 cu termen de judecată la 25.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
21 1396/1/2022 24.06.2022 1778/116/2016 Curtea de Apel Bucureşti penal infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 155 alin. (1) C.pen.; art. 5 C.pen. Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură, conform art. 155 alin. (1) C.pen., sunt norme de drept procesual penal, ale căror efecte se produc ope legis, potrivit principiului aplicării imediate a legii de procedură, fără a putea fi înlăturate prin acte normative ulterioare sau prevederi din acestea declarate neconstituţionale, sau sunt norme de drept penal substanţial, susceptibile de aplicare a legii penale mai favorabile, conform art. 5 C.pen.? conexat la dosarul nr. 1341/1/2022 cu termen de judecată la 25.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
22 1415/1/2022 27.06.2022 1502/111/2018 Curtea de Apel Oradea penal infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.5 Cod penal; deciziile nr.297/26.04.2018 şi nr.258/26.05.2022 ale Curţii Constituţionale; art.154 alin.(1) Cod penal prin raportare la prevederile art.16 alin.(1) lit.f Cod procedură penală; art.155 alin.(1) Cod penal Dacă în determinarea legii mai favorabile conform art.5 Cod penal cu trimitere la deciziile nr.297/26.04.2018 şi nr.258/26.05.2022 ale Curţii Constituţionale, dispoziţiile art.154 alin.(1) Cod penal prin raportare la prevederile art.16 alin.(1) lit.f Cod procedură penală pot fi aplicate independent de prevederile art.155 alin.(1) Cod penal pentru infracţiunile săvârşite până în data de 9 iunie 2022 şi dacă aceste decizii ale Curţii Constituţionale devin inaplicabile în această materie în ceea ce priveşte infracţiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene? Dacă în temeiul principiului „tempus regit actum” pentru infracţiunile comise anterior datei de 25 iunie 2018 pot fi incidente dispoziţiile art.155 alin.(1) Cod penal şi dacă în temeiul aceluiaşi principiu, odată cu intrarea în vigoare a dispoziţiilor OUG nr.71/2022 devin incidente dispoziţiile art.155 alin.(1) Cod penal şi pentru infracţiunile presupus comise anterior aceste date? conexat la dosarul nr. 1341/1/2022 cu termen de judecată la 25.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
23 1418/1/2022 27.06.2022 471/787/2021 Curtea de Apel Alba Iulia penal conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) art.335 alin.(2) C.pen. În situaţia în care, potrivit legislaţiei române, este obligatoriu ca persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul să deţină un permis de conducere, iar aceasta posedă exclusiv un permis de conducere provizoriu eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie („Provisional Driving Licence”), se reţine forma atenuată a infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art.335 alin.(2) C.pen., respectiv situaţia în care persoana nu are dreptul de a conduce autovehicule în România? 25.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
24 1422/1/2022 27.06.2022 13799/325/2021 Curtea de Apel Timişoara penal furtul (art.228 NCP) I. În cazul în care o infracţiune (A) (nejudecată) este concurentă atât cu infracţiunea (B) ce reprezintă primul termen, cât şi cu infracţiunea (C) ce reprezintă al doilea termen al unei recidive postexecutorii, iar până la judecata definitivă a infracţiunii (A), pedeapsa pentru infracţiunea (B) este integral executată; operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică: I.1 Aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B), rezultantei fiindu-i aplicabile ulterior regulile recidivei postcondamnatorii, la contopirea acestei pedepse rezultante cu pedeapsa (C) (dacă în urma contopirii pedepselor din concurs o astfel de recidivă se naşte); considerând că intervenţia recidivei duce la ruperea concurenţei dintre infracţiunile (A) şi (C), fiind irelevant executarea integrală a pedepsei aplicate pentru infracţiunea (B) sau I.2. Aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A), şi (C), fără a se scădea ulterior ce s-a executat din pedeapsa (B) sau I.3. Aplicarea regulilor concursului de infracţiuni pentru pedepsele stabilite cu privire la infracţiunile (A), (B) şi (C), urmând ca mai apoi să se deducă perioadele pedepselor executate din structura pedepsei rezultante? II. În ipoteza contopirii pedepselor conform variantei I.1, natura recidivei (recidivă postexecutorie) reţinută cu titlu de autoritate de lucru judecat la infracţiunea (C) se păstrează, cu consecinţa păstrării încadrării şi a pedepsei urmând ca doar tratamentul sancţionator specific recidivei postcondamnatorii să fie aplicat în concret în operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante pentru infracţiunile (A), (B) şi (C); sau se impune modificarea încadrării juridice a infracţiunii (C), cu posibilitatea de modificare a pedepsei aplicate pentru această infracţiune; demers ce se realizează de instanţa ce judecă infracţiunea (A)?. 25.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
25 1446/1/2022 29.06.2022 4932/104/2013* Curtea de Apel Craiova penal constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) deciziile nr. 297/2018 şi 358/2022 ale CCR; art. 5 C.p. a. Dacă lipsa din fondul activ al legislaţiei a cazurilor care să permită întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale în perioada 2018 – 2022, conform deciziilor nr. 297/2018 şi 358/2022 ale CCR, determină incidenţa disp. art. 5 C.p. b. Dacă pentru infracţiunile săvârşite anterior datei de 25.06.2018 este aplicabilă doar prescripţia generală, fără luarea în considerare a cauzelor de întrerupere intervenite anterior acestei date, sau se aplică prescripţia specială, cu luarea în considerare a cauzelor de întrerupere a termenului de prescripţie care au intervenit anterior datei de 25.06.2018 şi ulterior datei de 30.05.2022. conexat la dosarul nr. 1341/1/2022 cu termen de judecată la 25.10.2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
26 1465/1/2022 01.07.2022 218/64/2022 Curtea de Apel Braşov penal traficul de minori (art.211 NCP) art. 426 lit. b) C.proc.pen.; deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022; art.155 alin. (1) C.proc.pen. 1. În aplicarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) C.proc.pen., astfel cum au fost interpretare prin decizia nr. 10/2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, instanţa care soluţionează contestaţia în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022, poate reanaliza prescripţia răspunderii penale, în cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat incidenţa acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii?

În caz afirmativ: 2. Dispoziţiile art. 155 alin. (1) C.proc.pen. se interpretează în sensul că îşi menţin efectul întreruptiv de prescripţie produs în forma anterioară Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018?

Conexare la dosarul 1341/1/2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
27 1490/1/2022 05.07.2022 1210/116/2016 Curtea de Apel Bucureşti penal infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) decizia CCR nr.297 din 26 aprilie 2018; art.344 Cod procedura penala; art.346 alin.(1) si (2) Cod procedură penală; art.155 alin.(1) Cod penal Dacă, în situaţia unei activităţi infracţionale consumate sub imperiul Codului penal anterior, cu privire la care actul de sesizare a instanţei a fost emis după intrarea în vigoare a Noului Cod penal dar până la pronunţarea deciziei CCR nr.297 din 26 aprilie 2018 publicată în Monitorul Oficial din 25 iunie 2018, comunicarea, potrivit art.344 Cod procedura penala a copiei certificate a rechizitoriului precum şi a încheierii pronunţată de judecătorul de cameră preliminară in conformitate cu art.346 alin.(1) si (2) Cod procedură penală constituie acte întreruptive a cursului termenului de prescripţie în sensul dispoziţiilor art.155 alin.(1) Cod penal. Conexare la dosarul 1341/1/2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
28 1492/1/2022 05.07.2022 26930/4/2018 Curtea de Apel Bucureşti penal furtul (art.228 NCP) decizia CCR nr.297 din 26 aprilie 2018; art.155 alin.(1) Cod penal Dacă, în situaţia unei infracţiuni comisă sub imperiul Codului penal în vigoare, audierea în calitate de inculpat efectuată de procuror anterior deciziei CCR nr.297 din 26 aprilie 2018 publicată în Monitorul Oficial din 25 iunie 2018, reprezintă un act de procedură întreruptiv a cursului termenului de prescripţie în sensul dispoziţiilor art.155 alin.(1) Cod penal. Conexare la dosarul 1341/1/2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
29 1495/1/2022 05.07.2022 9448/301/2021 Curtea de Apel Bucureşti penal efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP) art. 155 alin. (1) din Codul penal 1.Dacă un act de procedură efectuat conform dispoziţiilor procedurale şi a art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare la data efectuării actului de procedură, a produs în mod definitiv efectul de întrerupere al termenului de prescripţie a răspunderii penale sau acest efect poate fi înlăturat ca urmare a aplicării principiului aplicării legii penale mai favorabile inculpatului, în cazul în care conţinutul art. 155 alin. (1) din Codul penal s-a modificat ulterior efectuării actului de procedură? 2.Dacă art. 155 alin. (1) din Codul penal este o normă de drept substanţial, supusă aplicării principiului legii penale mai favorabile inculpatului sau este o normă de procedură cuprinsă într-o normă de drept substanţial, suspusă aplicării principiului tempus regit actum sau este o normă juridică mixtă, situaţie în care urmează a se stabili care dintre cele două principii menţionate anterior sunt aplicabile. Conexare la dosarul 1341/1/2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt. Nr. de înregistrare a sesizării Data înregistrării sesizării Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea Instanţa care a formulat sesizarea Materia juridică Obiectul principal al dosarului Textele de lege invocate Conţinutul sesizării Termenul de soluţionare a sesizării Data comunicării raportului către părţi Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor Soluţia Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile
30 1506/1/2022 06.07.2022 12586/3/2015 Curtea de Apel Bucureşti penal infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) decizia CCR nr.297 din 26 aprilie 2018; art.344 Cod procedura penală; art.346 alin.(1) si (2) Cod procedură penală; art.155 alin.(1) Cod penal Dacă, în situaţia unei infracţiuni consumate sub imperiul Codului penal în vigoare, cu privire la care actul de sesizare a instanţei a fost emis anterior pronunţării deciziei CCR nr.297 din 26 aprilie 2018 publicată în Monitorul Oficial din 25 iunie 2018, comunicarea, potrivit art.344 Cod procedura penală a copiei certificate a rechizitoriului precum şi a încheierii pronunţată de judecătorul de cameră preliminară in conformitate cu art.346 alin.(1) si (2) Cod procedură penală constituie acte întreruptive a cursului termenului de prescripţie în sensul dispoziţiilor art.155 alin.1 Cod penal. Conexare la dosarul 1341/1/2022 Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.