Comunicat privind decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în şedinţa din 19 septembrie 2022

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

C O M U N I C A T 

 

În şedinţa din 19 septembrie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:

Decizia nr.44 în dosarul nr. 1004/1/2022

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş – Secția penală, prin Încheierea din 13 aprilie 2022, pronunţată în Dosarul nr. 2.221/102/2018/a1.20*, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dacă termenul „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) din Codul de procedură penală, vizând instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului în materia infracţiunii prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, modificată şi completată de Legea nr. 55/2021, cuprinde doar prejudiciul efectiv calculat, respectiv baza de calcul, sau cuprinde şi accesoriile (dobânzi şi penalităţi)?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19 septembrie 2022.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice