Decizia nr. 45 din 19 septembrie 2022 cu privire la natura juridică a termenului de 14 zile, prevăzut de dispozițiile art. 161 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și sancțiunea aplicată în cazul nerespectării acestuia