Minuta deciziei nr. 45 din 19 septembrie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 45                                                 Dosar nr. 1001/1/2022

Şedinţa de la 19 septembrie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 15 aprilie 2022,  pronunţată în Dosarul nr. 3.722/111/CA/2020, şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 161 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, forma în vigoare la 5 martie 2020, termenul de 14 zile instituit în sarcina entităţii contractante are natura juridică a unui termen procedural, legal, imperativ, relativ.

Nerespectarea termenului nu atrage sancţiunea nulităţii documentului constatator.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19 septembrie 2022.