Minuta deciziei nr. 52 din 28 septembrie 2022

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

             Minuta deciziei nr.52                                                   Dosar nr. 1219/1/2022

  Şedinţa din data de 28 septembrie 2022

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 387/181/2020 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

 „Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul de a se stabili dacă sunt întrunite elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 336 din Codul penal, sub aspectul îndeplinirii condiţiei vizând existenţa unei îmbibaţii alcoolice de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge.”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 septembrie 2022.