Decizia nr. 17 din 3 octombrie 2022 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor pct. 3 coroborat cu pct. 6-8 şi pct. 12 raportat la anexa nr. 2 din Ordinul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sănătății şi Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 50/1990 şi dispozițiile pct. 1-5 din Ordinul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sănătății şi Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 125/1990