Decizia nr. 56 din 3 octombrie 2022 cu privire la compatibilitatea dintre prevederile art. 266 ind. 1, art. 266 ind. 3 din Legea nr. 207/2015 cu Legea nr. 85/2014, modalităţile de executare silită care pot fi efectuate potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi încetarea executării silite în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014, conform dispozițiilor art. 352 alin. (4) din Codul de procedură fiscală