Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 17 octombrie 2022

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

C O M U N I C A T

 În şedinţa din 17 octombrie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat cinci sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

 

Decizia nr.59 în dosarul nr. 1442/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău -Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 2278/110/2021, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă dispoziţiile care reglementează cazul de suspendare a prescripției prevăzut de art. 41 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi de art. 62 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României se încadrează în ipoteza legală de suspendare a cursului prescripției executării silite prevăzută de art. 708 alin. (1) pct. 4 din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17 octombrie 2022.

 

Decizia nr.60 în dosarul nr. 1509/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia I civilă, în dosarul nr. 1649/40/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dacă prevederile art. 5 alin. (3) din anexa nr. II capitolul II din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie interpretate ca excluzând posibilitatea acordării sporului pentru condiţii deosebit de periculoase prevăzut de art. 7 lit. b) din anexa nr. II capitolul II din Legea-cadru nr. 153/2017 pentru activitatea desfăşurată de medici în cadrul gărzilor efectuate în temeiul contractului de muncă cu timp parţial.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 octombrie 2022.

 

Decizia nr.61 în dosarul nr. 1545/1/2022

 Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 3631/99/2021, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea personalului tehnic, economic și socio-administrativ din cadrul spitalelor publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății, se realizează potrivit anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17 octombrie 2022.

 

Decizia nr.62 în dosarul nr. 1603/1/2022

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova -Secţia contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 2742/95/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 4 şi pct. 1, 7, 11-16 din nota la anexa nr. 1 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, privind coeficienții de ierarhizare pentru funcții corespunzătoare gradului de colonel, „functia similară” (corespunzătoare) gradului de colonel include atât funcţiile de conducere, cât şi pe cele de execuţie.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17 octombrie 2022.

 

Decizia nr.63 în dosarul nr. 1585/1/2022

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 164/334/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

În cazul acțiunii formulate de asigurătorul de răspundere civilă auto obligatorie împotriva propriului asigurat, dispozițiile art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează în sensul că natura și durata termenului de prescripție a dreptului material la acțiune este de 2 ani, conform dispozițiilor art. 2.519 alin. (1) din Codul civil aplicabile dreptului la acțiune întemeiat pe un raport de asigurare sau de 3 ani, potrivit prevederilor art. 2.517 și/sau art. 2.528 alin. (1) din Codul civil, aplicabile acțiunii în regres/în răspundere civilă delictuală?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 octombrie 2022.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice