Decizia nr. 61 din 17 octombrie 2022 cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi art. 36 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 referitor la modul de salarizare a personalului tehnic, economic și socio-administrativ din cadrul spitalelor publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății