Minuta deciziei nr. 63 din 17 octombrie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 63                               Dosar nr. 1585/1/2022

Ședința din 17 octombrie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 164/334/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

În cazul acțiunii formulate de asigurătorul de răspundere civilă auto obligatorie împotriva propriului asigurat, dispozițiile art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează în sensul că natura și durata termenului de prescripție a dreptului material la acțiune este de 2 ani, conform dispozițiilor art. 2.519 alin. (1) din Codul civil aplicabile dreptului la acțiune întemeiat pe un raport de asigurare sau de 3 ani, potrivit prevederilor art. 2.517 și/sau art. 2.528 alin. (1) din Codul civil, aplicabile acțiunii în regres/în răspundere civilă delictuală?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 octombrie 2022.