Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 24 octombrie 2022

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 C O M U N I C A T

În şedinţa din 24 octombrie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr.65 în dosarul nr. 1319/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 29 martie 2022, pronunțată în Dosarul nr. 20.661/3/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă, din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi p) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 şi art. 2 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, raportat la dispoziţiile art. 5 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se deduce calitatea procesuală activă a reclamantului partid politic în formularea acţiunii având ca obiect anularea actului de urbanism emis de autoritatea publică locală?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 24 octombrie 2022.

 

Decizia nr.66 în dosarul nr. 1337/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Brăila – Secția I civilă, prin Încheierea din 9 iunie  2022, pronunțată în Dosarul nr. 342/228/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă în interpretarea art. 234 alin. (1) lit. c) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, în referire la Decizia Curții Constituționale nr. 228/2007, o decizie a Curții Constituționale, prin care s-a constatat neconstituționalitatea unui act normativ sau a unui articol cuprins într-un act normativ prin care sunt incriminate și sancționate fapte contravenționale, are ca efect încetarea executării silite, sancțiunile contravenționale aplicate în temeiul textului de lege declarat neconstituțional urmând să nu se mai execute?

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24 octombrie 2022.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice