Decizia nr. 66 din 24 octombrie 2022 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 234 alin. (1) lit. c) din Legea nr.207/2015, și art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 raportat la Decizia Curții Constituționale nr. 228/2007, cu referire la sancțiunile contravenționale aplicate în temeiul textului de lege declarat neconstituțional